Vandra varsamt ibland vänner

Vandra varsamt ibland vänner
oftast ingen trogen är.
Lycklig den som aldrig känner
hur en sviken vänskap är.

Ur poesiboken