Ej något jordiskt ting mot vänskap liknas må!

Ej något jordiskt ting mot vänskap liknas må!
Ett hjärta ömt och godt, som hennes värde känner,
Det sätter ej sin ro i myckenhet av vänner;
Det väljer värdiga och få.

Hedvig Charlotta Nordenflycht (1718–1763)