Säg till om jag stör…

– Säg till om jag stör, sa du när du klev in, då går jag genast igen.
– Du inte bara stör, sa jag, du rubbar hela min existens. Välkommen.

Av Eeva Kilpi (f 1928)