Jag älskar dig

Jag älskar dig
med styrkan av min livsångest
med markens rop efter regnets kyssar
med höjden av min glädje
med djupet av min sorg

Jag dricker ditt ljus
jag dricker ditt mörker
Mina ögon vakar som fågelskuggor
över ditt sinne som är strimmigt
av årstidernas vattenfall

Jag älskar dig
med mina händers frihetslängtan
älskar dig från kaktussnåret
kring mitt kaos
älskar dig med avståndets djärva mod
med närhetens fega ångest

Jag längtar ständigt efter dig
så som natt och dag längtar efter varann
Jag åtrår dig
så som livet åtrår evigheten!

Av Maria Wine (1912-2003)

Fler dikter av Maria Wine i boken Dikter. Ett urval.