Elden

Om du älskar mig
och vet att du skulle göra det
även om jag inte fanns
så ber jag: rör vid mig!

Jag behöver bevisas.
Rör vid mig, rör vid platsen
för den svarta eld
som övertagit min existens!

Men om du finner något
förråd det inte
genom att kalla mig vid namn.
Det bevisar inget.

Ty kärleken har förått mig
den tog min plats
och överlämnade mig åt elden.
Rör vid mig, som om jag fanns:

älskade, stig in i elden!

Av Björn Håkanson (f 1937)