Vad avgör vem vi blir förälskade i?

Att bli förälskad i någon är varken en slumpmässig process eller något som kan kontrolleras. Vi har alla en mall för den perfekta partnern sparad någonstans i vårt undermedvetna. Det är denna kärleksmall som avgör vilken person som kommer att fånga vårt intresse. Men hur har den här mallen skapats?

Kulturen och samhället du lever i, dina tidigare erfarenheter, dina barndomsupplevelser, din relation med dina vänner och ditt förhållande till dina föräldrar formar denna mall så att det innehåller den kod som kan få dig att älska en person.

Utseende

Många forskare har spekulerat i att vi tenderar att dras till personer av det motsatta könet som påminner oss om våra föräldrar. Vissa har även funnit att vi tenderar att attraheras av dem som påminner oss om oss själva. Forskare har gjort experiment där man sammansmälte ett digitalt foto av testpersonens eget ansikte med ett foto av en person av det motsatta könet. Sedan lät man testpersonen välja från en serie av foto vem han eller hon fann mest attraktiv. Testpersonerna föredrog alltid det förvrängda fotot av sitt eget ansikte (utan att de kände igen sig).

Personlighet

Liksom när det gäller utseende, har vi en tendens att föredra dem som påminner oss om våra föräldrar (eller andra som varit nära oss genom barndomen), deras personlighet, humor, värderingar, vad de tycker om och inte tycker om, etc.

Feromoner

Feromoner är ämnen som tillverkas i kroppen och som i djurriket styr djurens sexuella beteenden. Studier pekar på att även människor till viss del styrs av denna kärlekssubstans i vårt val av partner. Läs mer om feronomer och kärlek.