Men älska mig för kärleks skull, så att för alltid du kan älska, genom kärlekens hela evighet.

/Elizabeth Barrett Browning