Vänner lever inte bara i harmoni, som en del säger, utan i melodi.

/Henry David Thoreau